Astrologia muinaisessa Roomassa: lyhyt katsaus

  astrologia antiikin Rooma

Roomalaiset ajattelivat, että taivaankappaleiden sijainti voisi vaikuttaa ihmisten asioihin ja paljastaa jumalien tahdon. He katsoivat, että maailmankaikkeus ja yksittäinen ihminen liittyvät olennaisesti toisiinsa. He uskoivat myös, että taivaankappaleiden erityiset asennot ihmisen syntymähetkellä voivat vaikuttaa suuresti hänen elämäänsä ja luonteeseensa. Astrologian tutkimuksen avulla he pyrkivät erottamaan piilotetut mallit, jotka ovat maailmankaikkeuden ja ihmisen olemassaolon taustalla. Astrologeilla oli tärkeä rooli roomalaisessa yhteiskunnassa, ja hallitsijat, kenraalit ja jopa tavalliset ihmiset neuvottelivat usein heidän kanssaan tehdessään johtopäätöksiä. Heitä arvostettiin erityisesti heidän kyvystään ennustaa merkittävien tapahtumien, kuten sotien ja luonnonkatastrofien, seurauksia.Esiroomalainen astrologia

  hymni pythagorean bronnikov
Fedor Andreevich Bronnikovin Pythagoralaisten hymni nousevalle aurinkolle, 1878, Sothebysin kautta

Babylonialaisten ansiota loivat ensimmäisen astrologisen järjestelmän yli 4000 vuotta sitten. Heidän varhaiset astrologinsa kartoittivat taivaankappaleiden sijainnit ja tarkkailivat niiden liikkeitä tehdäkseen ennusteita tulevista tapahtumista ja ymmärtääkseen ihmisten käyttäytymistä.Kun astrologia levisi kaikkialle muinaiseen maailmaan, jokainen kulttuuri lisäsi käytäntöön omat ainutlaatuiset tulkintonsa ja symboliikkansa. Vuonna Hellenistinen aikakausi syntyi uusia astrologisia tulkintajärjestelmiä, jotka korostivat enemmän yksilön horoskooppia. Siten astrologian merkitys ihmisten jokapäiväisessä elämässä alkoi kasvaa. Roomalaiset, jotka valloittivat Kreikan 2. vuosisadalla eaa., joutuivat astrologiseen perinteeseensä sisällyttämään sen omiin perinteisiinsä ja käytäntöihinsä. Roomalaiset astrologit loivat ainutlaatuisia tapoja tulkita taivaankappaleiden liikkeitä ja luoda horoskooppeja, joiden astrologiset ennusteet vaikuttivat henkilökohtaisiin ja poliittisiin päätöksiin huomattavassa määrin.

Henkilökohtainen astrologia

  horoskooppipromoottori
The Zodiac, Ernest Procter, 1925, The TateRoomalaiset uskoivat vakaasti, että astrologia vaikutti lähes kaikkiin heidän jokapäiväisen elämänsä osa-alueisiin. Tämä kiehtominen planeettojen ja tähtien liikkeitä kohtaan johtui vakaumuksesta, että niillä oli merkittävä valta ihmisen olemassaoloon. Ymmärtääkseen näitä taivaan liikkeitä astrologit tutkivat ja tulkitsivat huolellisesti taivaankappaleiden tarkat sijainnit.Kaksitoista horoskooppimerkkiä olivat olennainen osa taivaankappaleiden sijainnin tulkinnassa yksilön syntymähetkellä. Nämä merkit yhdistettiin tiettyihin tähtikuvioihin, joista jokainen oli nimetty tietyn eläimen tai myyttisen olennon mukaan. Horoskooppimerkin, jonka alla yksilö syntyi, uskottiin vaikuttavan hänen persoonallisuutensa, käyttäytymisensä ja kohtalonsa. Käyttämällä henkilön syntymäpäivää, -aikaa ja -paikkaa astrologit rakensivat horoskoopin, joka toimi karttana planeettojen sijainnista heidän syntymähetkensä. Tämän kaavion tulkisivat sitten astrologit, joilla oli kyky paljastaa perustietoja henkilön luonteesta, vahvuuksista, heikkouksista ja kohtalosta. Näiden assosiaatioiden perusteella he voivat sitten tehdä ennusteita yksilön tulevaisuudesta.Uskonnollinen astrologia

  saturnalia on taitava
Antoine-Francis Calletin Saturnalia, 1783, Wikimedia Commonsin kautta

Roomalainen yhteiskunta oli syvästi täynnä uskonnollista vakaumusta. Jokaisen yksilön kohtalon katsottiin olevan jumalallisten voimien armoilla. Jumalien uskottiin jopa hallitsevan luontoa, mukaan lukien taivaankappaleiden liikkeitä taivaalla. Astrologiaa käytettiin tapana tulkita näitä liikkeitä ymmärtääkseen jumalien tahtoa ja kuinka se voi vaikuttaa ihmisten asioihin. He nimesivät jokaisen planeetan Rooman panteonin jumalan mukaan; Tämä antoi astrologille mahdollisuuden tulkita liikkeensä erityisiksi heijastuksiksi heidän mielialoistaan, haluistaan ​​ja aikomuksistaan.Astrologisilla tapahtumilla oli suuri painoarvo roomalaisessa kulttuurissa, koska ne tulkittiin usein enteiksi tai merkkeiksi jumalilta. Esimerkiksi komeetan ilmestymisen ajateltiin merkitsevän lähestyvää katastrofia, kun taas tiettyjen planeettojen linjaamista pidettiin suotuisa ente. Lisäksi astrologialla oli ratkaiseva rooli tärkeiden uskonnollisten rituaalien, seremonioiden ja juhlapäivien määrittämisessä. Esimerkiksi Saturnalia-juhlaa vietettiin talvipäivänseisauksen aikana, jolloin tähtien asennot osoittivat elämän uusiutumista ja auringon paluuta. Monissa temppeleissä työskenteli astrologeja, jotka vastasivat taivaanmerkkien tulkinnasta ja neuvoivat pappeja sopivissa rituaaleissa ja uhreissa.

Poliittinen astrologia

  kuolema caesar camucci
Vincenzo Camuccinin Julius Caesarin kuolema, 1806, The Times

Mikä tärkeintä, roomalaisia ​​astrologeja kuultiin sotien ja sotakampanjoiden tulosten ennustamiseksi. Kenraalit pyysivät neuvoja astrologeilta ennen sotilaskampanjoiden aloittamista harkitessaan tähtien ja planeettojen kohdistusta taistelun lopputulokseen. Uskottiin, että taivaankappaleiden sijainti voisi vaikuttaa taistelun kohtaloon ja kampanjan onnistumiseen tai epäonnistumiseen. Roomalaiset astrologit pystyivät myös ennustamaan luonnonkatastrofeja, kuten maanjäristyksiä, tulvia ja kuivuutta, jotka usein ymmärrettiin jumalallisiksi viesteiksi. Merkittäviä tapahtumia lukuun ottamatta heiltä kysyttiin liikaa neuvoja esimerkiksi maataloudesta, liiketoiminnasta ja muista jokapäiväisistä toiminnoista. Taitoa lukea tähtiä arvostettiin suuresti roomalaisessa yhteiskunnassa, sillä hallitsijat, korkea-arvoiset virkamiehet ja tavalliset ihmiset halusivat heidän asiantuntemustaan.

Hallitsijat ja poliitikot neuvottelivat astrologien kanssa ennen tärkeiden päätösten tekemistä uskoen, että astrologia voisi tarjota oivalluksia tulevaisuuteen ja ohjata heitä päätöksenteossa. Roomalaisen historioitsija Suetoniuksen mukaan astrologi oli toistuvasti varoittanut Caesar että hän kohtaa suuren vaaran maaliskuun ideoissa. Varoituksesta huolimatta Caesar päätti osallistua senaattiin sinä päivänä, missä hän oli salaliittolaisten joukko murhasi . Keisari Augustus oli myös vahva astrologian puolestapuhuja, ja hänellä oli jopa oma henkilökohtainen astrologi Balbillus, jota hän konsultoi säännöllisesti. Augustus uskoi, että hänen menestyksensä hallitsijana johtui osittain astrologialta saamastaan ​​ohjauksesta.

Usein mahdollisen hallitsijan syntymähoroskooppia tutkittiin sen määrittämiseksi, oliko hän määrätty suuruuteen. Keisarin tapauksessa Tiberius suotuisat astrologiset lukemat vahvistivat hänen asemaansa Augustuksen seuraajana ja vaikuttivat hänen vastikään perustetun auktoriteettinsa yleiseen hyväksymiseen.

Roomalaiset astrologit

Mendesin trasyllus

Useat merkittävät astrologit nousivat tunnetuksi koko Rooman aikakauden ajan. Thrasyllus of Mendes sai mainetta ennustaessaan tarkasti Tiberiuksen nousun valtaistuimelle, ja hänestä tuli yksi keisarin luotettavimmista neuvonantajista. Tiberius arvosti hänen astrologista asiantuntemustaan ​​suuresti, ja hän tarkasteli hänen kanssaan säännöllisesti valtioon liittyviä asioita, sotilaskampanjoiden ajoitusta ja virkamiesten valintaa.

Manilius ja hänen Tähtitiede

  Ptolemaioksen järjestelmän kellari
Maniliuksen universumi koostui kahdesta pallosta, kiinteästä (Maa) ja ontelosta (taivaanvahvuus), ja se muistutti tätä 1600-luvun kuvausta Andreas Cellariuksen Harmonia Macrocosmicassa. 1600-luvun kuvaus Cellariuksen Harmonia Macrocosmicasta Australian kansalliskirjaston kautta.

Augustuksen hallituskauden aikana eläneen Maniliuksen katsottiin laajalti olevan runon kirjoittaja Tähtitiede . Tämä erittäin vaikutusvaltainen työ tarjosi arvokasta tietoa horoskooppimerkeistä, taivaanpalloista, tähtikuvioista ja astrologisten korttien tulkinnasta.

Julius Firmicus Maternus

Toinen merkittävä astrologi oli Julius Firmicus Maternus. Vaikka hän oli harras kristitty, hän oli vahva astrologian puolestapuhuja, koska hän piti sitä arvokkaana työkaluna ihmisluonnon ja maailmankaikkeuden toiminnan ymmärtämisessä. Hänen työnsä Mathesis keskusteli laajasti eri kansojen ja kulttuurien astrologiasta, mukaan lukien egyptiläiset, kaldealaiset, persialaiset ja intiaanit. Vettius Valens tunnettiin erityisestä kiinnostuksestaan ​​astrologian käytännön sovelluksiin, kuten säämallien ennustamiseen ja taistelujen tulosten ennustamiseen. Hän korosti myös yksittäisten syntymäkarttojen tutkimisen merkitystä saadakseen syvemmän käsityksen ihmisen luonteesta ja mahdollisuuksista.

Ptolemaios

  ptolemaios ghent berruguete
Joos van Ghentin ja Pedro Berrugueten Ptolemaios armillarypallomallin kanssa, 1476, Louvren kautta

Ptolemaios , antiikin aikojen arvostettu astrologi ja tähtitieteilijä, on laajalti tunnustettu hänen korvaamattomasta panoksestaan ​​molemmilla aloilla. Erityisesti hänen geosentrinen maailmankaikkeuden mallinsa on edelleen merkittävä saavutus - vaikka se on kiistetty - tähtitieteen historiassa. Hänen työnsä, Tetrabiblos , tarjosi kattavan yleiskatsauksen astrologiasta, kattaen sen periaatteet ja tekniikat, samalla kun syventyi yksityiskohtaiseen keskusteluun kahdestatoista horoskooppimerkistä ja niiden vaikutuksesta ihmisiin. Ptolemaios Apotelesmatiikka tarjosi kehittyneemmän analyysin, joka tarjoaa monimutkaiset ohjeet astrologisten karttojen laskemiseen ja tulkintaan sekä tutkii erilaisia ​​astrologisia tekniikoita, joita käytetään tulevien tapahtumien ennustamiseen.

Cicero ja anti-astrologia

  rintakuva-cicero
Ciceron rintakuva, 1. vuosisadalla jKr., Wikimedia Commonsin kautta

Huolimatta astrologian laajasta suosiosta antiikin Roomassa, monet ihmiset suhtautuivat astrologiaan epäluuloisesti ja kyseenalaistivat sen tarkkuuden ja luotettavuuden. Cicero, yksi suurimmista roomalaisista kirjailijoista, suhtautui skeptisesti astrologian kykyyn ennustaa tulevaisuutta ja luokitteli sen pseudotiedeeksi, joka perustui epämääräisiin ja moniselitteisiin ennusteisiin. Hän uskoi vahvasti, että ihmisillä oli valta muokata omaa kohtaloaan teoillaan ja väitti, että astrologia oli ristiriidassa vapaan tahdon ajatuksen kanssa.

Hänen kuuluisassa teoksessaan Ennustelemisesta , Cicero väitti, että astrologia oli myös vaarallista, koska se rohkaisi fatalismiin ja lannistaa ihmisiä ottamasta vastuuta elämästään. Hän väitti lisäksi, että astrologeja motivoi usein ahneus kuuluisuuteen, ja heidän ennustuksensa oli usein suunniteltu vetoamaan ihmisten peloihin tai toiveisiin sen sijaan, että ne perustuisivat mihinkään todelliseen tieteelliseen näyttöön. Tämän sanottuaan Cicero ei täysin hylännyt astrologiaa, mutta myönsi, että käytännöllä oli jonkin verran arvoa luonnonilmiöiden, kuten pimennysten ja planeettojen liikkeiden, ennustamisessa.

Nykyaikainen astrologia

Astrologia on käynyt läpi erilaisia ​​muutoksia sen perustamisesta lähtien antiikin Roomassa, jossa sitä pidettiin kerran arvostettuna tieteenalana. Keskiajalla astrologia yhdistettiin teologiaan arvostetaan erittäin tärkeänä osana eurooppalaista henkistä elämää. Kuitenkin tämän ajanjakson jälkeen astrologia koki merkittävän muutoksen maineessaan, kun se yhdistettiin yhä enemmän mystiikkaan ja okkultismiin, ja siitä tuli hitaasti tieteellinen yhteisö.

Siitä huolimatta astrologian suosio on viime aikoina noussut uudelleen, ja miljoonat ihmiset ympäri maailmaa tarkistavat säännöllisesti horoskooppejaan ja hakevat astrologien ohjeita saadakseen näkemyksiä elämästään. Vaikka monet ihmiset suhtautuvat edelleen astrologiaan skeptisesti, siitä on kiistatta tullut modernin kulttuurin osa. Empiiristen todisteiden puutteen perusteella astrologia on kuitenkin laajalti hyväksytty pseudotiedettä, jota pidetään ensisijaisesti viihteen muotona, joka ei aiheuta haittaa seuraajilleen.